Видання та публікації

Протягом багатьох років Віталій Григорович Шлайфер виступав в ролі видавця Альманаху "Історія зброї". Був автором і співавтором наукових статей у спеціалізованих виданнях, присвячених темі зброї..

Альманах, по суті , став першою в Україні спробою задокументувати знання і інформацію по темі історії зброї, він став своєрідним "посадочним майданчиком" для істориків, зброєзнавців, археологів, краєзнавців, які займаються дослідженнями і пошуками, пов'язаними зі зброєю різних епох і народів.

  Перший такий альманах побачив світ у 2008 році.

almanah 1 2008

До першого номеру увійшли такі статті, як:

"Кам'яні свердлені сокири-молотки в системі ямно-катакомбних старожитностей" (М.В. Ступко);

"Катакомбні поховання з кургану №185 Мамай-гори" (Г. М.Тощев);

"Скiфськi сокири-скiпетри iз зiбрання Музею Історiї Зброї у м. Запоріжжя" (В. Ю. Мурзін, В. Г. Шлайфер);

"До питання про виробництво древків стріл для луків кочівниками Східної Європи Раннього Середньовіччя" (В.Г. Бережинський);

"Застосування бойової сокири у війську Київської Русі" (М. Г. Івануц);

"Зброя вiкiнгiв" (С. В. Пєтков);

"Корабельна гармата XIV - XVI столітьз колекції Запорізького краєзнавчого музею" (Г.І. Шаповалов);

"Дворучний меч XVI ст. з експозиції Музею Історії Зброї (м.Запоріжжя)» (В. Г. Шлайфер, О. О. Волох);

"Шестифутова корабельна гармата російського флоту" (О.В. Ластенко);

"Сікоме дзує зі зброярського зібрання Полтавського краєзнавчого музею" (О. В. Тітков);

 "Аналіз конструктивних і експлуатаційних особливостей російського і кавказького кремнієвих пістолетів початку XIX століття" (Ю. О.  Максімов).

 Майже через три роки, у  2011-му, видається Альманах № 2-3. Ось неповний перелік робіт, що  увійшли до нього:

almanah 2 3 2011

 "Мечі і кинджали з поховань Перещепинського курганного могильника" (С. В. Махортих);

"Іллірійській шолом з Музею Історії Зброї у м. Запоріжжя" (В. Ю. Мурзін, В. Г. Шлайфер);

"Скіфські наконечники стріл за матеріалами  О.В. Бодянського" (М. А. Остапенко);

"Два акінаки з Черкаської області" (В. Ю. Мурзін, В. Г. Шлайфер);

"Складені  луки з кістяними накладками з території  Дагестану" (В. А. Саїдов);

"До питання про присутність у комплексі озброєння народів Північного Кавказу XIII - XV століть європейських бойових шоломів" (О. В. Сальніков);

 "Гвинтівки сімейства Маузер з колекції Музею Історії Зброї" (В. Г. Шлайфер, В. Л. Лізвінській);

"Далекий удар кончара" (В. Г. Шлайфер, О. О. Волох);

"Різновиди клинкових сталей XVI - XVIII століть" (Р. В. Косарєв);

"УЗІ - жива історія" (Г. Тамар).

Тоді ж, у 2011 році, окремим виданням виходить у світ Альманах № 4 - дослідження Кирила Рівкіна і Олівера Пінчо повністю присвячене темі зброї Кавказу.

almanah 4 2011

З цього номера можна у подробицях дізнатися про народності Кавказу, про багатовікову боротьбу і війни за панування над цією територією, вплив Османської, Перської, Російської імперій на Кавказький регіон. Також ви дізнаєтесь, хто такі черкеси, простежите еволюцію черкеських шабель від XIII до XIX століття. Дізнаєтеся, що таке кавказькі кинджали, як захищалися воїни Кавказу, які збройові традиції були запозичені, а які народжені саме у цьому регіоні. Прочитаєте про особливості орнаментів та іншого оздоблення зброї на Кавказі, і яке вони мали значення для кавказьких воїнів. Разом з авторами детально розберете окремі види зброї Кавказу, дізнаєтеся про бойові мистецтва і армії на Кавказі.

 

 

 

 

 

 

Вже через рік, у 2012 році, Музей Історії Зброї на чолі з Віталієм Григоровичем видає зведений альманах № 5-6, в якому можна ознайомитися з такими матеріалами:

almanah 5 6 2012

"Колекція кам'яних сокир-молотів з Музею історії зброї" (Г. М. Тощев, В.Г. Шлайфер);

"Скіфські кинджали з короткими рукоятями" (В.Ю. Мурзін, В.Г. Шлайфер);

"Про нові знахідки шоломів ассірійського типу на Північному Кавказі" (С.Л. Дударєв);

"До питання про римську сику" (Д. Л. Черевичник);

"Нові середньовічні гармати в колекціїМузею Історії Зброї" (Г.І. Шаповалов, В.Г. Шлайфер);

"Якщо я цей меч підіймаю, то грішникові вічного життя бажаю" (С.В. Єфімов);

"Різновиди бойових молотів - чекан, клевець (наджак), обух" (В.Г. Шлайфер, О.І. Коробов);

"Шашка у бойовій підготовці козаків у полках і чергиКубанського козацтва на початку XX ст." (В.В. Задунайський);

"Короткоклинкова оздоблена златоустівська зброя з колекції Музею Історії Зброї" (В. Г. Шлайфер, О.О. Волох) і ряд інших робіт.

almanah 7 2012

 Кавказькій темі також присвячений і 7-й випуск Альманаху.  У цьому номері  - дослідження Кирила Рівкіна  «Кавказька збройова культура і центри  виробництва зброї». Докладний  опис різних підходів до оздоблення  зброї. Порівняння орнаментів черкеського, грузинського, дагестанського типів. Огляди шабель, шашок і кинджалів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-й і 9-й випуски Альманаху також вийшли єдиним виданням у 2013 році:


almanah 8 9 2013

"Кіммерійські кинджали із зібрання Музею Історії Зброї" (В. Ю. Мурзін, В. Г. Шлайфер);

"Скіфські наконечники стріл Дагестану" ( О.М. Давудов);

"Озброєння і костюм воїна ранніх сарматських племен " (Л. Т. Яблонський );

"До питання про функції хазарського складного серпа" (Д.Л. Черевичник);

"Предмети захисного озброєння чжурчженів" (XII - XIII ст.) (Н. Г. Артем'єва,С. Д. Прокопець);

"Щербець - коронаційний меч польських королів" ( М. Биборський, Г. Жабирський, Я. Стемпинський) і багато інших робіт.

 

        

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/